banner dien

SẢN PHẨM NƯỚC ĐIỆN THÔNG DỤNG

DOWNLOAD BẢNG GIÁ, CATALOGUE, TÀI LIỆU


Chữ T 90° HDPE (97 sản phẩm)

Chữ T 90° HDPE

- Ống và phụ tùng ống nhựa HDPE BÌNH MINH - ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa polyethylene tỷ trọng cao: PE80 và PE100.

- Ống HDPE thích hợp dùng cho hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống, hệ thống ống dẫn nước và tưới tiêu nông nghiệp, hệ thống ống dẫn trong công nghiệp, hệ thống thoát nước thải, nước mưa.

Quy cách Mô tả Đơn vị Giá bán (VND) Đặt hàng Nhà sản xuất
Chữ T 90° HDPE 90 x 4.3mm PN: 8.0 bar cái 52.670
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 90 x 5.4mm PN: 10.0 bar cái 63.760
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 90 x 6.7mm PN: 12.5 bar cái 79.000
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 90 x 8.2mm PN: 16.0 bar cái 95.870
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 90 x 10.1mm PN: 20.0 bar cái 115.500
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 110 x 4.2mm PN: 6.0 bar cái 91.010
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 110 x 5.3mm PN: 8.0 bar cái 113.190
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 110 x 6.6mm PN: 10.0 bar cái 138.600
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 110 x 8.1mm PN: 12.5 bar cái 167.240
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 110 x 10.0mm PN: 16.0 bar cái 201.430
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 125 x 4.8mm PN: 6.0 bar cái 115.500
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 125 x 6.0mm PN: 8.0 bar cái 142.300
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 125 x 7.4mm PN: 10.0 bar cái 174.170
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 125 x 9.2mm PN: 12.5 bar cái 213.440
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 125 x 11.4mm PN: 16.0 bar cái 258.720
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 140 x 5.4mm PN: 6.0 bar cái 148.760
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 140 x 6.7mm PN: 8.0 bar cái 182.490
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 140 x 8.3mm PN: 10.0 bar cái 223.150
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 140 x 10.3mm PN: 12.5 bar cái 272.580
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 140 x 12.7mm PN: 16.0 bar cái 328.940
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 160 x 6.2mm PN: 6.0 bar cái 200.050
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 160 x 7.7mm PN: 8.0 bar cái 244.860
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 160 x 9.5mm PN: 10.0 bar cái 299.380
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 160 x 11.8mm PN: 12.5 bar cái 365.440
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 160 x 14.6mm PN: 16.0 bar cái 443.980
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 180 x 6.9mm PN: 6.0 bar cái 255.950
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 180 x 8.6mm PN: 8.0 bar cái 316.010
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 180 x 10.7mm PN: 10.0 bar cái 388.080
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 180 x 13.3mm PN: 12.5 bar cái 476.320
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 180 x 16.4mm PN: 16.0 bar cái 579.350
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 200 x 7.7mm PN: 6.0 bar cái 393.620
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 200 x 9.6mm PN: 8.0 bar cái 486.020
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 200 x 11.9mm PN: 10.0 bar cái 594.130
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 200 x 14.7mm PN: 12.5 bar cái 723.950
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 200 x 18.2mm PN: 16.0 bar cái 880.570
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 225 x 8.6mm PN: 6.0 bar cái 507.280
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 225 x 10.8mm PN: 8.0 bar cái 629.710
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 225 x 13.4mm PN: 10.0 bar cái 772.930
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 225 x 16.6mm PN: 12.5 bar cái 942.940
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 225 x 20.5mm PN: 16.0 bar cái 1.143.910
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 250 x 9.6mm PN: 6.0 bar cái 718.410
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 250 x 11.9mm PN: 8.0 bar cái 880.570
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 250 x 14.8mm PN: 10.0 bar cái 1.082.470
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 250 x 18.4mm PN: 12.5 bar cái 1.327.330
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 250 x 22.7mm PN: 16.0 bar cái 1.607.300
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 280 x 10.7mm PN: 6.0 bar cái 919.380
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 280 x 13.4mm PN: 8.0 bar cái 1.140.680
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 280 x 16.6mm PN: 10.0 bar cái 1.396.160
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 280 x 20.6mm PN: 12.5 bar cái 1.707.550
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 280 x 25.4mm PN: 16.0 bar cái 2.069.760
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 315 x 12.1mm PN: 6.0 bar cái 1.374.450
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 315 x 15.0mm PN: 8.0 bar cái 1.682.600
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 315 x 18.7mm PN: 10.0 bar cái 2.074.380
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 315 x 23.2mm PN: 12.5 bar cái 2.538.690
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 315 x 28.6mm PN: 16.0 bar cái 3.073.220
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 355 x 13.6mm PN: 6.0 bar cái 1.936.240
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 355 x 16.9mm PN: 8.0 bar cái 2.381.610
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 355 x 21.1mm PN: 10.0 bar cái 2.943.400
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 355 x 26.1mm PN: 12.5 bar cái 3.588.350
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 355 x 32.2mm PN: 16.0 bar cái 4.348.810
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 400 x 15.3mm PN: 6.0 bar cái 2.527.140
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 400 x 19.1mm PN: 8.0 bar cái 3.126.350
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 400 x 23.7mm PN: 10.0 bar cái 3.829.980
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 400 x 29.4mm PN: 12.5 bar cái 4.686.530
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 400 x 36.3mm PN: 16.0 bar cái 5.687.680
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 450 x 17.2mm PN: 6.0 bar cái 3.296.370
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 450 x 21.5mm PN: 8.0 bar cái 4.079.000
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 450 x 26.7mm PN: 10.0 bar cái 5.007.160
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 450 x 33.1mm PN: 12.5 bar cái 6.127.040
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 450 x 40.9mm PN: 16.0 bar cái 7.435.890
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 500 x 19.1mm PN: 6.0 bar cái 4.358.970
 • Bình Minh
Chữ T 90° HDPE 500 x 23.9mm PN: 8.0 bar cái 5.395.240
 • Bình Minh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây