banner dien

SẢN PHẨM NƯỚC ĐIỆN THÔNG DỤNG

DOWNLOAD BẢNG GIÁ, CATALOGUE, TÀI LIỆU


Tứ thông HDPE (97 sản phẩm)

Tứ thông HDPE

- Ống và phụ tùng ống nhựa HDPE BÌNH MINH - ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa polyethylene tỷ trọng cao: PE80 và PE100.

- Ống HDPE thích hợp dùng cho hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống, hệ thống ống dẫn nước và tưới tiêu nông nghiệp, hệ thống ống dẫn trong công nghiệp, hệ thống thoát nước thải, nước mưa.

Quy cách Mô tả Đơn vị Giá bán (VND) Đặt hàng Nhà sản xuất
Tứ thông HDPE 90 x 4.3mm PN: 8.0 bar cái 76.580
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 90 x 5.4mm PN: 10.0 bar cái 92.540
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 90 x 6.7mm PN: 12.5 bar cái 114.870
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 90 x 8.2mm PN: 16.0 bar cái 139.340
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 90 x 10.1mm PN: 20.0 bar cái 168.060
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 110 x 4.2mm PN: 6.0 bar cái 121.260
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 110 x 5.3mm PN: 8.0 bar cái 152.100
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 110 x 6.6mm PN: 10.0 bar cái 185.070
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 110 x 8.1mm PN: 12.5 bar cái 225.490
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 110 x 10.0mm PN: 16.0 bar cái 271.230
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 125 x 4.8mm PN: 6.0 bar cái 144.660
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 125 x 6.0mm PN: 8.0 bar cái 196.770
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 125 x 7.4mm PN: 10.0 bar cái 239.320
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 125 x 9.2mm PN: 12.5 bar cái 293.560
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 125 x 11.4mm PN: 16.0 bar cái 356.320
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 140 x 5.4mm PN: 6.0 bar cái 202.090
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 140 x 6.7mm PN: 8.0 bar cái 248.890
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 140 x 8.3mm PN: 10.0 bar cái 306.330
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 140 x 10.3mm PN: 12.5 bar cái 374.400
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 140 x 12.7mm PN: 16.0 bar cái 454.170
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 160 x 6.2mm PN: 6.0 bar cái 272.290
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 160 x 7.7mm PN: 8.0 bar cái 331.860
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 160 x 9.5mm PN: 10.0 bar cái 407.370
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 160 x 11.8mm PN: 12.5 bar cái 498.850
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 160 x 14.6mm PN: 16.0 bar cái 575.430
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 180 x 6.9mm PN: 6.0 bar cái 347.810
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 180 x 8.6mm PN: 8.0 bar cái 477.570
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 180 x 10.7mm PN: 10.0 bar cái 585.000
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 180 x 13.3mm PN: 12.5 bar cái 711.570
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 180 x 16.4mm PN: 16.0 bar cái 865.800
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 200 x 7.7mm PN: 6.0 bar cái 543.520
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 200 x 9.6mm PN: 8.0 bar cái 671.160
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 200 x 11.9mm PN: 10.0 bar cái 822.190
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 200 x 14.7mm PN: 12.5 bar cái 1.001.940
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 200 x 18.2mm PN: 16.0 bar cái 1.222.120
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 225 x 8.6mm PN: 6.0 bar cái 702.500
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 225 x 10.8mm PN: 8.0 bar cái 870.500
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 225 x 13.4mm PN: 10.0 bar cái 1.070.000
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 225 x 16.6mm PN: 12.5 bar cái 1.304.200
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 225 x 20.5mm PN: 16.0 bar cái 1.582.800
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 250 x 9.6mm PN: 6.0 bar cái 1.056.190
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 250 x 11.9mm PN: 8.0 bar cái 1.229.560
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 250 x 14.8mm PN: 10.0 bar cái 1.539.080
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 250 x 18.4mm PN: 12.5 bar cái 1.887.960
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 250 x 22.7mm PN: 16.0 bar cái 2.349.570
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 280 x 10.7mm PN: 6.0 bar cái 1.321.040
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 280 x 13.4mm PN: 8.0 bar cái 1.623.110
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 280 x 16.6mm PN: 10.0 bar cái 2.034.740
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 280 x 20.6mm PN: 12.5 bar cái 2.442.110
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 280 x 25.4mm PN: 16.0 bar cái 2.967.540
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 315 x 12.1mm PN: 6.0 bar cái 2.029.420
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 315 x 15.0mm PN: 8.0 bar cái 2.479.340
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 315 x 18.7mm PN: 10.0 bar cái 3.078.160
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 315 x 23.2mm PN: 12.5 bar cái 3.731.240
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 315 x 28.6mm PN: 16.0 bar cái 4.481.100
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 355 x 13.6mm PN: 6.0 bar cái 2.648.460
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 355 x 16.9mm PN: 8.0 bar cái 3.260.040
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 355 x 21.1mm PN: 10.0 bar cái 4.033.310
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 355 x 26.1mm PN: 12.5 bar cái 4.924.640
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 355 x 32.2mm PN: 16.0 bar cái 5.978.700
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 400 x 15.3mm PN: 6.0 bar cái 3.428.100
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 400 x 19.1mm PN: 8.0 bar cái 4.243.910
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 400 x 23.7mm PN: 10.0 bar cái 5.205.440
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 400 x 29.4mm PN: 12.5 bar cái 6.376.500
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 400 x 36.3mm PN: 16.0 bar cái 7.760.290
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 450 x 17.2mm PN: 6.0 bar cái 4.431.110
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 450 x 21.5mm PN: 8.0 bar cái 5.490.490
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 450 x 26.7mm PN: 10.0 bar cái 6.748.770
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 450 x 33.1mm PN: 12.5 bar cái 8.275.090
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 450 x 40.9mm PN: 16.0 bar cái 10.064.100
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 500 x 19.1mm PN: 6.0 bar cái 6.158.460
 • Bình Minh
Tứ thông HDPE 500 x 23.9mm PN: 8.0 bar cái 7.398.660
 • Bình Minh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây