banner dien

SẢN PHẨM NƯỚC ĐIỆN THÔNG DỤNG

DOWNLOAD BẢNG GIÁ, CATALOGUE, TÀI LIỆU


Ống HDPE BÌNH MINH (142 sản phẩm)

Ống HDPE BÌNH MINH

- Ống và phụ tùng ống nhựa HDPE BÌNH MINH - ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa polyethylene tỷ trọng cao: PE80 và PE100.

- Ống HDPE thích hợp dùng cho hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống, hệ thống ống dẫn nước và tưới tiêu nông nghiệp, hệ thống ống dẫn trong công nghiệp, hệ thống thoát nước thải, nước mưa.


Quy cách Mô tả Đơn vị Giá bán (VND) Đặt hàng Nhà sản xuất
Ống HDPE BÌNH MINH 16 x 2.0mm PN: 20.0 bar m 4.8806.100 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 20 x 1.5mm PN: 12.5 bar m 4.9606.200 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 20 x 2.0mm PN: 16.0 bar m 6.2407.800 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 20 x 2.3mm PN: 20.0 bar m 7.2009.000 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 25 x 1.5mm PN: 10.0 bar m 6.3207.900 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 25 x 2.0mm PN: 12.5 bar m 8.00010.000 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 25 x 2.3mm PN: 16.0 bar m 9.20011.500 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 25 x 3.0mm PN: 20.0 bar m 11.36014.200 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 32 x 2.0mm PN: 10.0 bar m 10.48013.100 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 32 x 2.4mm PN: 12.5 bar m 12.40015.500 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 32 x 3.0mm PN: 16.0 bar m 14.96018.700 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 32 x 3.6mm PN: 20.0 bar m 17.60022.000 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 40 x 2.0mm PN: 8.0 bar m 13.20016.500 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 40 x 2.4mm PN: 10.0 bar m 15.76019.700 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 40 x 3.0mm PN: 12.5 bar m 19.12023.900 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 40 x 3.7mm PN: 16.0 bar m 23.12028.900 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 40 x 4.5mm PN: 20.0 bar m 27.52034.400 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 50 x 2.4mm PN: 8.0 bar m 20.08025.100 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 50 x 3.0mm PN: 10.0 bar m 24.32030.400 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 50 x 3.7mm PN: 12.5 bar m 29.60037.000 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 50 x 4.6mm PN: 16.0 bar m 35.92044.900 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 50 x 5.6mm PN: 20.0 bar m 42.56053.200 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 63 x 3.0mm PN: 8.0 bar m 31.52039.400 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 63 x 3.8mm PN: 10.0 bar m 38.80048.500 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 63 x 4.7mm PN: 12.5 bar m 47.12058.900 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 63 x 5.8mm PN: 16.0 bar m 56.80071.000 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 63 x 7.1mm PN: 20.0 bar m 68.00085.000 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 75 x 3.6mm PN: 8.0 bar m 44.48055.600 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 75 x 4.5mm PN: 10.0 bar m 54.72068.400 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 75 x 5.6mm PN: 12.5 bar m 66.72083.400 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 75 x 6.8mm PN: 16.0 bar m 79.28099.100 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 75 x 8.4mm PN: 20.0 bar m 95.600119.500 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 90 x 4.3mm PN: 8.0 bar m 63.84079.800 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 90 x 5.4mm PN: 10.0 bar m 78.72098.400 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 90 x 6.7mm PN: 12.5 bar m 95.600119.500 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 90 x 8.2mm PN: 16.0 bar m 114.880143.600 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 90 x 10.1mm PN: 20.0 bar m 137.840172.300 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 110 x 4.2mm PN: 6.0 bar m 77.12096.400 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 110 x 5.3mm PN: 8.0 bar m 95.760119.700 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 110 x 6.6mm PN: 10.0 bar m 117.120146.400 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 110 x 8.1mm PN: 12.5 bar m 141.680177.100 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 110 x 10.0mm PN: 16.0 bar m 170.400213.000 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 125 x 4.8mm PN: 6.0 bar m 99.360124.200 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 125 x 6.0mm PN: 8.0 bar m 122.400153.000 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 125 x 7.4mm PN: 10.0 bar m 149.440186.800 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 125 x 9.2mm PN: 12.5 bar m 182.560228.200 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 125 x 11.4mm PN: 16.0 bar m 221.040276.300 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 125 x 14.0mm PN: 20.0 bar m 297.616372.020 (-20%)
 • Hoa Sen
Ống HDPE BÌNH MINH 140 x 5.4mm PN: 6.0 bar m 125.360156.700 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 140 x 6.7mm PN: 8.0 bar m 153.280191.600 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 140 x 8.3mm PN: 10.0 bar m 187.600234.500 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 140 x 10.3mm PN: 12.5 bar m 228.560285.700 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 140 x 12.7mm PN: 16.0 bar m 275.520344.400 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 160 x 6.2mm PN: 6.0 bar m 164.480205.600 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 160 x 7.7mm PN: 8.0 bar m 201.040251.300 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 160 x 9.5mm PN: 10.0 bar m 244.800306.000 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 160 x 11.8mm PN: 12.5 bar m 298.400373.000 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 160 x 14.6mm PN: 16.0 bar m 361.680452.100 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 180 x 6.9mm PN: 6.0 bar m 204.800256.000 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 180 x 8.6mm PN: 8.0 bar m 252.640315.800 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 180 x 10.7mm PN: 10.0 bar m 309.680387.100 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 180 x 13.3mm PN: 12.5 bar m 378.720473.400 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 180 x 16.4mm PN: 16.0 bar m 457.200571.500 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 200 x 7.7mm PN: 6.0 bar m 254.000317.500 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 200 x 9.6mm PN: 8.0 bar m 313.040391.300 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 200 x 11.9mm PN: 10.0 bar m 382.080477.600 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 200 x 14.7mm PN: 12.5 bar m 464.480580.600 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 200 x 18.2mm PN: 16.0 bar m 563.840704.800 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 225 x 8.6mm PN: 6.0 bar m 319.120398.900 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 225 x 10.8mm PN: 8.0 bar m 395.520494.400 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 225 x 13.4mm PN: 10.0 bar m 484.640605.800 (-20%)
 • Bình Minh
Ống HDPE BÌNH MINH 225 x 16.6mm PN: 12.5 bar m 589.840737.300 (-20%)
 • Bình Minh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây