banner dien

SẢN PHẨM NƯỚC ĐIỆN THÔNG DỤNG

DOWNLOAD BẢNG GIÁ, CATALOGUE, TÀI LIỆU


Công tắc, ổ cắm, mặt nạ WIDE PANASONIC (96 sản phẩm)

Ổ cắm đơn có màn che, 250VAC - 16A WEV1081H/WEV1081-7H
-30%
Ổ cắm anten TiVi, 75 Ohm WEV2501H
-30%

Ổ cắm anten TiVi, 75 Ohm WEV2501H

WEV2501H

90.300 VND 129.000 VND

Ổ cắm điện thoại 4 cực WEV2364H
-30%

Ổ cắm điện thoại 4 cực WEV2364H

WEV2364H

90.300 VND 129.000 VND

Ổ cắm data WEV2488H-CAT5
-30%

Ổ cắm data WEV2488H-CAT5

WEV2488H-CAT5

156.100 VND 223.000 VND

Ổ cắm data WEV24886H-CAT6
-30%

Ổ cắm data WEV24886H-CAT6

WEV24886H-CAT6

188.300 VND 269.000 VND

Ổ cắm USB/USB Charger WEF11721H8
-30%

Ổ cắm USB/USB Charger WEF11721H8

WEF11721H8

483.000 VND 690.000 VND

Nút trống WEG3020H
-30%

Nút trống WEG3020H

WEG3020H

9.800 VND 14.000 VND

Đèn báo màu đỏ, 220VAC WEG3032RH
-30%

Đèn báo màu đỏ, 220VAC WEG3032RH

WEG3032RH

95.200 VND 136.000 VND

Mặt dùng cho 1 thiết bị WEV68010MH
-30%

Mặt dùng cho 1 thiết bị WEV68010MH

WEV68010MH

21.000 VND 30.000 VND

Mặt dùng cho 2 thiết bị WEV68020MH
-30%

Mặt dùng cho 2 thiết bị WEV68020MH

WEV68020MH

21.000 VND 30.000 VND

Mặt dùng cho 3 thiết bị WEV68030MH
-30%

Mặt dùng cho 3 thiết bị WEV68030MH

WEV68030MH

21.000 VND 30.000 VND

Mặt kín đơn WEV68910MH
-30%

Mặt kín đơn WEV68910MH

WEV68910MH

21.000 VND 30.000 VND

Mặt dùng riêng cho ổ đơn 3 chấu WEV680290MH
-30%
Mặt dùng cho HB WEV7061MH
-30%

Mặt dùng cho HB WEV7061MH

WEV7061MH

21.000 VND 30.000 VND

Mặt dùng cho CB 1 tép WEV7001MH
-30%

Mặt dùng cho CB 1 tép WEV7001MH

WEV7001MH

21.000 VND 30.000 VND

Mặt dùng cho 4 thiết bị WEV68040MH
-30%

Mặt dùng cho 4 thiết bị WEV68040MH

WEV68040MH

35.000 VND 50.000 VND

Mặt dùng cho 6 thiết bị WEV68060MH
-30%

Mặt dùng cho 6 thiết bị WEV68060MH

WEV68060MH

35.000 VND 50.000 VND

Mặt dùng cho 1 thiết bị WEG68010MB/WEV68010MB
-30%

Mặt dùng cho 1 thiết bị WEG68010MB/WEV68010MB

WEG68010MB/WEV68010MB

21.000 VND 30.000 VND

Mặt dùng cho 2 thiết bị WEG68020MB/WEV68020MB
-30%

Mặt dùng cho 2 thiết bị WEG68020MB/WEV68020MB

WEG68020MB/WEV68020MB

21.000 VND 30.000 VND

Mặt dùng cho 3 thiết bị WEG68030MB/WEV68030MB
-30%

Mặt dùng cho 3 thiết bị WEG68030MB/WEV68030MB

WEG68030MB/WEV68030MB

21.000 VND 30.000 VND

Mặt kín đơn WEV68910MB
-30%

Mặt kín đơn WEV68910MB

WEV68910MB

21.000 VND 30.000 VND

Mặt dùng cho ổ đơn 3 chấu WEG680290MB/WEV680290MB
-30%

Mặt dùng cho ổ đơn 3 chấu WEG680290MB/WEV680290MB

WEG680290MB/WEV680290MB

21.000 VND 30.000 VND

Mặt dùng cho HB WEV7061MB
-30%

Mặt dùng cho HB WEV7061MB

WEV7061MB

21.000 VND 30.000 VND

Mặt dùng cho CB 1 tép WEV7001MB
-30%

Mặt dùng cho CB 1 tép WEV7001MB

WEV7001MB

21.000 VND 30.000 VND

Mặt dùng cho 4 thiết bị WEG6804MB/WEV68040MB
-30%

Mặt dùng cho 4 thiết bị WEG6804MB/WEV68040MB

WEG6804MB/WEV68040MB

35.000 VND 50.000 VND

Mặt dùng cho 6 thiết bị WEG6806MB/WEV68060MB
-30%

Mặt dùng cho 6 thiết bị WEG6806MB/WEV68060MB

WEG6806MB/WEV68060MB

35.000 VND 50.000 VND

Mặt dùng cho 1 thiết bị WEG68010MW/WEV68010MW
-30%

Mặt dùng cho 1 thiết bị WEG68010MW/WEV68010MW

WEG68010MW/WEV68010MW

21.000 VND 30.000 VND

Mặt dùng cho 2 thiết bị WEG68020MW/WEV68020MW
-30%

Mặt dùng cho 2 thiết bị WEG68020MW/WEV68020MW

WEG68020MW/WEV68020MW

21.000 VND 30.000 VND

Mặt dùng cho 3 thiết bị WEG68030MW/WEV68030MW
-30%

Mặt dùng cho 3 thiết bị WEG68030MW/WEV68030MW

WEG68030MW/WEV68030MW

21.000 VND 30.000 VND

Mặt kín đơn WEV68910MW
-30%

Mặt kín đơn WEV68910MW

WEV68910MW

21.000 VND 30.000 VND

Mặt dùng cho ổ đơn 3 chấu WEG680290MW/WEV680290MW
-30%

Mặt dùng cho ổ đơn 3 chấu WEG680290MW/WEV680290MW

WEG680290MW/WEV680290MW

21.000 VND 30.000 VND

Mặt dùng cho HB WEV7061MW
-30%

Mặt dùng cho HB WEV7061MW

WEV7061MW

21.000 VND 30.000 VND

Mặt dùng cho CB 1 tép WEV7001MW
-30%

Mặt dùng cho CB 1 tép WEV7001MW

WEV7001MW

21.000 VND 30.000 VND

Mặt dùng cho 4 thiết bị WEG6804MW/WEV68040MW
-30%

Mặt dùng cho 4 thiết bị WEG6804MW/WEV68040MW

WEG6804MW/WEV68040MW

35.000 VND 50.000 VND

Mặt dùng cho 6 thiết bị WEG6806MW/WEV68060MW
-30%

Mặt dùng cho 6 thiết bị WEG6806MW/WEV68060MW

WEG6806MW/WEV68060MW

35.000 VND 50.000 VND

Công tắc B, 1 chiều, 250VAC - 16A
Switch B - 1 way WEV5001SW/WEV5001-7SW
-30%

Công tắc B, 1 chiều, 250VAC - 16A Switch B - 1 way...

WEV5001SW/WEV5001-7SW

14.700 VND 21.000 VND

Công tắc C, 2 chiều, 250VAC - 16A
Switch C - 2 way WEV5002SW/WEV5002-7SW
-30%

Công tắc C, 2 chiều, 250VAC - 16A Switch C - 2 way...

WEV5002SW/WEV5002-7SW

30.800 VND 44.000 VND

Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A
Illuminated switch B
 WEG5151-51SWK/WEG51517SW
-30%

Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC -...

WEG5151-51SWK/WEG51517SW

74.900 VND 107.000 VND

Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A
Illuminated switch C WEG5152-51SWK/WEG51527SW
-30%

Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC -...

WEG5152-51SWK/WEG51527SW

88.200 VND 126.000 VND

Nút nhấn chuông, 250VAC - 10A WEG5401-011SW
-30%

Nút nhấn chuông, 250VAC - 10A WEG5401-011SW

WEG5401-011SW

45.500 VND 65.000 VND

Ổ cắm đơn có màn che, 250VAC - 16A WEV1081SW/ WEV1081-7SW
-30%
Ổ cắm anten TiVi, 75 Ohm WEV2501SW
-30%

Ổ cắm anten TiVi, 75 Ohm WEV2501SW

WEV2501SW

60.200 VND 86.000 VND

Ổ cắm điện thoại 4 cực WEV2364SW
-30%
Ổ cắm data CAT6 WEV24886SW
-30%

Ổ cắm data CAT6 WEV24886SW

WEV24886SW

156.100 VND 223.000 VND

Ổ cắm data CAT5 WEV2488SW
-30%

Ổ cắm data CAT5 WEV2488SW

WEV2488SW

130.900 VND 187.000 VND

Nút trống (Blank chip) WEG3020SW
-30%

Nút trống (Blank chip) WEG3020SW

WEG3020SW

7.000 VND 10.000 VND

Mặt dùng cho 1 thiết bị WEV68010SW
-30%

Mặt dùng cho 1 thiết bị WEV68010SW

WEV68010SW

12.600 VND 18.000 VND

Mặt dùng cho 2 thiết bị WEV68020SW
-30%

Mặt dùng cho 2 thiết bị WEV68020SW

WEV68020SW

12.600 VND 18.000 VND

Mặt dùng cho 3 thiết bị WEV68030SW
-30%

Mặt dùng cho 3 thiết bị WEV68030SW

WEV68030SW

12.600 VND 18.000 VND

Mặt kín đơn WEV68910SW
-30%

Mặt kín đơn WEV68910SW

WEV68910SW

12.600 VND 18.000 VND

Mặt dùng riêng cho ổ đơn 3 chấu WEV680290SW
-30%
Mặt dùng cho HB WEV7061SW
-30%

Mặt dùng cho HB WEV7061SW

WEV7061SW

12.600 VND 18.000 VND

Mặt dùng cho 4 thiết bị WEG6804SW
-30%

Mặt dùng cho 4 thiết bị WEG6804SW

WEG6804SW

22.400 VND 32.000 VND

Mặt dùng cho 6 thiết bị WEG6806SW
-30%

Mặt dùng cho 6 thiết bị WEG6806SW

WEG6806SW

22.400 VND 32.000 VND

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây