banner dien

SẢN PHẨM NƯỚC ĐIỆN THÔNG DỤNG

DOWNLOAD BẢNG GIÁ, CATALOGUE, TÀI LIỆU


Tê thu (119 sản phẩm)

Tê thu
Quy cách Mô tả Đơn vị Giá bán (VND) Đặt hàng Nhà sản xuất
Tê thu T75-50 PN10 cái 76.00095.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T75-63 PN10 cái 84.000105.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T90-20/(25) PN10 cái 100.000125.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T90-32/40/50 PN10 cái 100.000125.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T90-63 PN10 cái 104.000130.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T90-75 PN10 cái 108.000135.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T110-20/25/32/40 PN10 cái 124.000155.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T110-50 PN10 cái 148.000185.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T110-63 PN10 cái 150.400188.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T110-75 PN10 cái 160.000200.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T110-90 PN10 cái 174.400218.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T125-63 PN10 cái 222.400278.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T125-75 PN10 cái 240.000300.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T125-90 PN10 cái 264.000330.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T125-110 PN10 cái 280.000350.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T140-63/75 PN10 cái 320.000400.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T140-90 PN10 cái 344.000430.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T140-110 PN10 cái 400.000500.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T140-125 PN10 cái 448.000560.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T160-50 PN10 cái 336.000420.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T160-63 PN10 cái 332.000415.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T160-75 PN10 cái 348.800436.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T160-90 PN10 cái 358.400448.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T160-110 PN10 cái 376.000470.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T160-125 PN10 cái 400.000500.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T160-140 PN10 cái 440.000550.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T180-63/75/90 PN10 cái 640.000800.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T180-110 PN10 cái 720.000900.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T180-125/140 PN10 cái 880.0001.100.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T180-160 PN10 cái 880.0001.100.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T200-50 PN10 cái 576.000720.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T200-63 PN10 cái 560.000700.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T200-75 PN10 cái 568.000710.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T200-90 PN10 cái 600.000750.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T200-110 PN10 cái 640.000800.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T200-125 PN10 cái 840.0001.050.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T200-140 PN10 cái 880.0001.100.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T200-160 PN10 cái 840.0001.050.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T200-180 PN10 cái 960.0001.200.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T225-63 PN10 cái 1.112.0001.390.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T225-75/90/110 PN10 cái 1.200.0001.500.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T225-125/160 PN10 cái 1.200.0001.500.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T225-200 PN10 cái 1.400.0001.750.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T250-63 PN10 cái 1.320.0001.650.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T250-75 PN10 cái 1.344.0001.680.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T250-90 PN10 cái 1.352.0001.690.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T250-110 PN10 cái 1.040.0001.300.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T250-125 PN10 cái 1.120.0001.400.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T250-140 PN10 cái 1.520.0001.900.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T250-160 PN10 cái 1.360.0001.700.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T250-180 PN10 cái 1.680.0002.100.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T250-200 PN10 cái 1.440.0001.800.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T250-225 PN10 cái 1.760.0002.200.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T280-63/75 PN10 cái 1.440.0001.800.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T280-90 PN10 cái 1.600.0002.000.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T280-110/125 PN10 cái 1.840.0002.300.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T280-140 PN10 cái 2.000.0002.500.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T280-160 PN10 cái 2.080.0002.600.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T280-180/200 PN10 cái 2.400.0003.000.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T280-225/250 PN10 cái 2.400.0003.000.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T315-63/75 PN10 cái 2.160.0002.700.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T315-90 PN10 cái 1.680.0002.100.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T315-110 PN10 cái 1.760.0002.200.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T315-125 PN10 cái 2.560.0003.200.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T315-140 PN10 cái 2.640.0003.300.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T315-160 PN10 cái 1.840.0002.300.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T315-200 PN10 cái 2.080.0002.600.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T315-225 PN10 cái 2.720.0003.400.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T315-250/280 PN10 cái 2.560.0003.200.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T355-110 PN10 cái 2.560.0003.200.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T355-125 PN10 cái 3.120.0003.900.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Tê thu T355-140/180 PN10 cái 3.200.0004.000.000 (-20%)
 • Nhập khẩu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây