banner dien

SẢN PHẨM NƯỚC ĐIỆN THÔNG DỤNG

DOWNLOAD BẢNG GIÁ, CATALOGUE, TÀI LIỆU


Chữ Y 60°, 45° HDPE (97 sản phẩm)

Chữ Y 60°, 45° HDPE

- Ống và phụ tùng ống nhựa HDPE BÌNH MINH - ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa polyethylene tỷ trọng cao: PE80 và PE100.

- Ống HDPE thích hợp dùng cho hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống, hệ thống ống dẫn nước và tưới tiêu nông nghiệp, hệ thống ống dẫn trong công nghiệp, hệ thống thoát nước thải, nước mưa.

Quy cách Mô tả Đơn vị Giá bán (VND) Đặt hàng Nhà sản xuất
Chữ Y 60°, 45° HDPE 90 x 4.3mm PN: 6.0 bar cái 64.870
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 90 x 5.4mm PN: 8.0 bar cái 79.280
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 90 x 6.7mm PN: 10.0 bar cái 97.300
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 90 x 8.2mm PN: 12.5 bar cái 118.400
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 90 x 10.1mm PN: 16.0 bar cái 143.110
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 110 x 4.2mm PN: 6.0 bar cái 106.050
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 110 x 5.3mm PN: 8.0 bar cái 131.790
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 110 x 6.6mm PN: 10.0 bar cái 156.500
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 110 x 8.1mm PN: 12.5 bar cái 192.020
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 110 x 10.0mm PN: 16.0 bar cái 237.320
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 125 x 4.8mm PN: 6.0 bar cái 139.510
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 125 x 6.0mm PN: 8.0 bar cái 174.520
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 125 x 7.4mm PN: 10.0 bar cái 212.100
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 125 x 9.2mm PN: 12.5 bar cái 261.000
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 125 x 11.4mm PN: 16.0 bar cái 316.090
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 140 x 5.4mm PN: 6.0 bar cái 178.640
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 140 x 6.7mm PN: 8.0 bar cái 223.940
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 140 x 8.3mm PN: 10.0 bar cái 304.090
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 140 x 10.3mm PN: 12.5 bar cái 340.280
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 140 x 12.7mm PN: 16.0 bar cái 413.380
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 160 x 6.2mm PN: 6.0 bar cái 251.740
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 160 x 7.7mm PN: 8.0 bar cái 302.700
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 160 x 9.5mm PN: 10.0 bar cái 377.860
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 160 x 11.8mm PN: 12.5 bar cái 463.320
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 160 x 14.6mm PN: 16.0 bar cái 567.820
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 180 x 6.9mm PN: 6.0 bar cái 316.600
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 180 x 8.6mm PN: 8.0 bar cái 401.030
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 180 x 10.7mm PN: 10.0 bar cái 493.690
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 180 x 13.3mm PN: 12.5 bar cái 608.490
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 180 x 16.4mm PN: 16.0 bar cái 746.980
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 200 x 7.7mm PN: 6.0 bar cái 508.110
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 200 x 9.6mm PN: 8.0 bar cái 627.540
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 200 x 11.9mm PN: 10.0 bar cái 767.050
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 200 x 14.7mm PN: 12.5 bar cái 934.360
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 200 x 18.2mm PN: 16.0 bar cái 1.137.710
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 225 x 8.6mm PN: 6.0 bar cái 663.580
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 225 x 10.8mm PN: 8.0 bar cái 823.680
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 225 x 13.4mm PN: 10.0 bar cái 1.011.580
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 225 x 16.6mm PN: 12.5 bar cái 1.233.980
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 225 x 20.5mm PN: 16.0 bar cái 1.497.550
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 250 x 9.6mm PN: 6.0 bar cái 934.360
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 250 x 11.9mm PN: 8.0 bar cái 1.145.940
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 250 x 14.8mm PN: 10.0 bar cái 1.409.010
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 250 x 18.4mm PN: 12.5 bar cái 1.728.180
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 250 x 22.7mm PN: 16.0 bar cái 2.094.210
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 280 x 10.7mm PN: 6.0 bar cái 1.212.870
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 280 x 13.4mm PN: 8.0 bar cái 1.505.280
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 280 x 16.6mm PN: 10.0 bar cái 1.842.980
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 280 x 20.6mm PN: 12.5 bar cái 2.254.310
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 280 x 25.4mm PN: 16.0 bar cái 2.733.590
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 315 x 12.1mm PN: 6.0 bar cái 1.801.280
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 315 x 15.0mm PN: 8.0 bar cái 2.204.890
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 315 x 18.7mm PN: 10.0 bar cái 2.719.690
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 315 x 23.2mm PN: 12.5 bar cái 3.329.730
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 315 x 28.6mm PN: 16.0 bar cái 4.031.910
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 355 x 13.6mm PN: 6.0 bar cái 2.541.570
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 355 x 16.9mm PN: 8.0 bar cái 3.125.870
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 355 x 21.1mm PN: 10.0 bar cái 3.864.600
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 355 x 26.1mm PN: 12.5 bar cái 4.713.510
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 355 x 32.2mm PN: 16.0 bar cái 5.714.800
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 400 x 15.3mm PN: 6.0 bar cái 3.366.280
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 400 x 19.1mm PN: 8.0 bar cái 4.164.220
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 400 x 23.7mm PN: 10.0 bar cái 5.103.210
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 400 x 29.4mm PN: 12.5 bar cái 6.247.100
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 400 x 36.3mm PN: 16.0 bar cái 7.584.550
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 450 x 17.2mm PN: 6.0 bar cái 4.455.080
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 450 x 21.5mm PN: 8.0 bar cái 5.512.990
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 450 x 26.7mm PN: 10.0 bar cái 6.769.620
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 450 x 33.1mm PN: 12.5 bar cái 8.286.740
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 450 x 40.9mm PN: 16.0 bar cái 10.061.300
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 500 x 19.1mm PN: 6.0 bar cái 5.927.920
 • Bình Minh
Chữ Y 60°, 45° HDPE 500 x 23.9mm PN: 8.0 bar cái 7.337.440
 • Bình Minh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây