banner dien

SẢN PHẨM NƯỚC ĐIỆN THÔNG DỤNG

DOWNLOAD BẢNG GIÁ, CATALOGUE, TÀI LIỆU


Chữ T giảm HDPE (144 sản phẩm)

Chữ T giảm HDPE

- Ống và phụ tùng ống nhựa HDPE BÌNH MINH - ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa polyethylene tỷ trọng cao: PE80 và PE100.

- Ống HDPE thích hợp dùng cho hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống, hệ thống ống dẫn nước và tưới tiêu nông nghiệp, hệ thống ống dẫn trong công nghiệp, hệ thống thoát nước thải, nước mưa.

Quy cách Mô tả Đơn vị Giá bán (VND) Đặt hàng Nhà sản xuất
Chữ T giảm HDPE 315 x 63 x 12.1mm PN: 6.0 bar cái 1.084.680
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 315 x 63 x 15.0mm PN: 8.0 bar cái 1.329.210
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 315 x 63 x 18.7mm PN: 10.0 bar cái 1.637.580
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 315 x 63 x 23.2mm PN: 12.5 bar cái 2.000.510
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 315 x 63 x 28.6mm PN: 16.0 bar cái 2.420.080
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 315 x 90 x 12.1mm PN: 6.0 bar cái 1.134.100
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 315 x 90 x 15.0mm PN: 8.0 bar cái 1.384.300
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 315 x 90 x 18.7mm PN: 10.0 bar cái 1.705.530
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 315 x 90 x 23.2mm PN: 12.5 bar cái 2.082.880
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 315 x 90 x 28.6mm PN: 16.0 bar cái 2.520.980
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 315 x 110 x 12.1mm PN: 6.0 bar cái 1.168.600
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 315 x 110 x 15.0mm PN: 8.0 bar cái 1.416.020
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 315 x 110 x 18.7mm PN: 10.0 bar cái 1.760.620
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 315 x 110 x 23.2mm PN: 12.5 bar cái 2.149.800
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 315 x 110 x 28.6mm PN: 16.0 bar cái 2.601.280
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 355 x 63 x 13.6mm PN: 6.0 bar cái 1.375.030
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 355 x 63 x 16.9mm PN: 8.0 bar cái 1.683.910
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 355 x 63 x 21.1mm PN: 10.0 bar cái 2.076.700
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 355 x 63 x 26.1mm PN: 12.5 bar cái 2.530.240
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 355 x 63 x 32.2mm PN: 16.0 bar cái 3.063.580
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 355 x 90 x 13.6mm PN: 6.0 bar cái 1.424.970
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 355 x 90 x 16.9mm PN: 8.0 bar cái 1.733.190
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 355 x 90 x 21.1mm PN: 10.0 bar cái 2.158.040
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 355 x 90 x 26.1mm PN: 12.5 bar cái 2.629.080
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 355 x 90 x 32.2mm PN: 16.0 bar cái 3.183.010
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 355 x 110 x 13.6mm PN: 6.0 bar cái 1.469.750
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 355 x 110 x 16.9mm PN: 8.0 bar cái 1.802.320
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 355 x 110 x 21.1mm PN: 10.0 bar cái 2.222.390
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 355 x 110 x 26.1mm PN: 12.5 bar cái 2.712.480
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 355 x 110 x 32.2mm PN: 16.0 bar cái 3.278.760
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 355 x 160 x 13.6mm PN: 6.0 bar cái 1.590.730
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 355 x 160 x 16.9mm PN: 8.0 bar cái 1.928.490
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 355 x 160 x 21.1mm PN: 10.0 bar cái 2.398.970
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 355 x 160 x 26.1mm PN: 12.5 bar cái 2.923.550
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 355 x 160 x 32.2mm PN: 16.0 bar cái 3.540.790
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 400 x 160 x 15.3mm PN: 6.0 bar cái 1.890.860
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 400 x 160 x 19.1mm PN: 8.0 bar cái 2.310.940
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 400 x 160 x 23.7mm PN: 10.0 bar cái 2.831.920
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 400 x 160 x 29.4mm PN: 12.5 bar cái 3.459.460
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 400 x 160 x 36.3mm PN: 16.0 bar cái 4.193.050
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 400 x 200 x 15.3mm PN: 6.0 bar cái 1.978.890
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 400 x 200 x 19.1mm PN: 8.0 bar cái 2.460.230
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 400 x 200 x 23.7mm PN: 10.0 bar cái 3.015.700
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 400 x 200 x 29.4mm PN: 12.5 bar cái 3.682.880
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 400 x 200 x 36.3mm PN: 16.0 bar cái 4.463.830
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 450 x 160 x 17.2mm PN: 6.0 bar cái 2.352.640
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 450 x 160 x 21.5mm PN: 8.0 bar cái 2.872.820
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 450 x 160 x 26.7mm PN: 10.0 bar cái 3.556.750
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 450 x 160 x 33.1mm PN: 12.5 bar cái 4.342.340
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 450 x 160 x 40.9mm PN: 16.0 bar cái 5.265.890
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 450 x 200 x 17.2mm PN: 6.0 bar cái 2.498.840
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 450 x 200 x 21.5mm PN: 8.0 bar cái 3.045.200
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 450 x 200 x 26.7mm PN: 10.0 bar cái 3.771.420
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 450 x 200 x 33.1mm PN: 12.5 bar cái 4.603.340
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 450 x 200 x 40.9mm PN: 16.0 bar cái 5.582.490
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 450 x 225 x 17.2mm PN: 6.0 bar cái 2.549.800
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 450 x 225 x 21.5mm PN: 8.0 bar cái 3.189.700
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 450 x 225 x 26.7mm PN: 10.0 bar cái 3.912.480
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 450 x 225 x 33.1mm PN: 12.5 bar cái 4.776.830
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 450 x 225 x 40.9mm PN: 16.0 bar cái 5.792.020
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 500 x 160 x 19.1mm PN: 6.0 bar cái 2.704.240
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 500 x 160 x 23.9mm PN: 8.0 bar cái 3.305.150
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 500 x 160 x 29.7mm PN: 10.0 bar cái 4.094.200
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 500 x 160 x 36.8mm PN: 12.5 bar cái 5.001.280
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 500 x 160 x 45.4mm PN: 16.0 bar cái 6.057.650
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 500 x 200 x 19.1mm PN: 6.0 bar cái 2.872.580
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 500 x 200 x 23.9mm PN: 8.0 bar cái 3.507.660
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 500 x 200 x 29.7mm PN: 10.0 bar cái 4.342.850
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 500 x 200 x 36.8mm PN: 12.5 bar cái 5.299.870
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 500 x 200 x 45.4mm PN: 16.0 bar cái 6.420.070
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 500 x 225 x 19.1mm PN: 6.0 bar cái 2.937.450
 • Bình Minh
Chữ T giảm HDPE 500 x 225 x 23.9mm PN: 8.0 bar cái 3.673.100
 • Bình Minh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây